Здрава мешка с двустранен печат, носи на бира, на дрехи и всякакъв багаж.